Projekti ülevaade

Projekti eesmärk on suurendada 13-15 aastaste õpilaste karjääriteadlikkust läbi reaaleluliste, karjäärile suunatud stsenaariumite, mida saab kasutada loodusainete tundides. Tegemist on innovaatilise lähenemisega kasutades karjääriteadlikkuse suurendamiseks motiveerivaid ja tähenduslikke stsenaariume ning uurimuslikul õppel põhinevat lähenemist loodusteaduslike õppeainete tundides õppimiseks. Projektis uuritakse ka kasutatud õpikäsituse mõju õppimisele ja suhtumisele ning kaasatakse õpilaste endi ideid relevantsuse suurendamises loodusainete tundides. Projekti eesmärk on tagada, et enam noori seostaks oma tulevase elukutse loodusteaduste ja tehnoloogiaga.

Tuginedes erialasele kirjandusele võib öelda, et üha enam kasutatakse loodusteaduslike õppeainete õpetamisel mitmesuguseid kontekste. Kontekstipõhise lähenemise kasutamine on näidanud, et õpilaste suhtumine loodusteaduslike õppeainete õppimisse on muutunud positiivsemaks võrreldes ainekeskse lähenemisega. Samas on uurimused näidanud, et põhikooli õpilased ei ole piisavalt teadlikud võimalikest karjäärivalikutest loodusteaduste, tehnoloogia ja ka matemaatikavaldkonnas ning nad ei oska nimetada ka nendel elukutsetel vajalikke oskusi ja teadmisi. Samas on nendes valdkondades vajalikud mitmed oskused, mida saab kujundada loodusteaduste tundides (nt. koostööoskus, kommunikatsioonioskus).

Projekti oodatavad tulemused on põhikooliõpilaste teadlikkuse kasv loodusteaduste ja tehnoloogia rollist ühiskonnas, karjääriteadlikkuse kasv loodusteaduste- ja tehnoloogia valdkonnas ning õpilaste positiivsem suhtumine valimaks loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud karjääri. Projekti tegevused on planeeritud longituuduuringuna 3 aasta vältel ning hõlmavad endas sagedast koostööd erinevate valdkondade arvamusliidritega.