MultiCo on Euroopa Komisjoni projekt, milles on partneriteks viis riiki: Suurbritannia, Soome, Eesti, Saksamaa ja Küpros. Projekti peamine eesmärk on kujundada 13-15 aastaste noorte karjääriteadlikkust loodusteaduste- ja tehnoloogiavaldkonnas. Projekti käigus töötatakse koos partneritega tööstusest ja erinevate ametialade esindajatega välja sobilikud karjäärikirjeldused, mille tulemusena koostatakse kogutud lugudest stsenaariumid, mis seostuvad õppekava teemadega. Nimetatud stsenaariumite kaudu saab loodusainete tundides tutvustada loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud elukutseid. Selle tegevuse eesmärk on üheltpoolt motiveerida õpilasi õppima loodusteaduslikke õppeaineid läbi stsenaariumite ning teiselt poolt tõsta õpilaste teaduslikkust ja huvi loodusteaduste- ja tehnoloogiavaldkonnaga seotud karjääri vastu. Projekti raames tehakse koostööd ka õpetajatega, lapsevanematega ja õpilaste endiga ning kaasatakse ka nende ideid stsenaariumite koostamisse tagamaks, et tulevasi karjäärivalikuid toetavad stsenaariumid on tõesti huvipakkuvad erinevatele õpilasgruppidele. Seega on tegemist olulise projektiga, mis lõpptulemusena avardab õpilaste silmaringi võimalikest ametitest loodus- ja tehnoloogiavaldkonnas.

Projekti kestvus on august 2015 kuni november 2018.

Projekti koduleht: www.multico-project.eu

Projekti leht Facebook´is: https://www.facebook.com/MultiCo-project-1634406690131618/

Käesolev projekt on toetatud Euroopa Liidu Horisont 2020 programmist, grandi nr 66510.